Welkom

Welkom op de website van de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening! Hier vindt u alle informatie over onze vereniging. In 1964 is de vereniging opgericht, met als doel de belangen van het bedrijfsleven in Bodegraven en naaste omgeving te behartigen. Onze vereniging telt momenteel ongeveer 80 leden, die een belangrijk deel van het Bodegraafse bedrijfsleven vertegenwoordigen.

De Raad onderhoudt goede en structurele contacten met de lokale overheid, provincie en andere maatschappelijke organisaties. Naast deze zakelijke belangenbehartiging, zorgen wij er voor dat de leden een netwerk van Bodegraafse bedrijven hebben om op terug te vallen. Dat kan onder meer bij gelegenheid van de ledenvergaderingen.

Binnen de Raad zijn er verschillende commissies die zich onder andere bezighouden met actuele vraagstukken rondom:

  • Transport
  • Bedrijventerreinen
  • Verkeer